KORPORAT DAN KOMERSIAL, PEMATUHAN DAN TADBIR URUS

Pasukan profesional kami mempunyai kepakaran yang luas dalam menyediakan panduan praktikal dan berdaya guna secara komersial kepada pelbagai pelanggan. Pelanggan kami termasuk syarikat-syarikat domestik dan antarabangsa yang terkemuka serta usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (“PKS”) yang sedang berkembang. Kami menawarkan nasihat komprehensif dalam semua aspek perkara korporat dan komersial. Pengetahuan dan pengalaman luar biasa kami telah membolehkan kami terlibat dalam pelbagai urus niaga domestik dan antarabangsa yang rumit di pelbagai industri.

Kami menyediakan gabungan unik antara kepakaran undang-undang dan wawasan praktikal perniagaan untuk membantu anda menavigasi landskap yang kompleks dalam undang-undang dan prosedur pematuhan. Dari mengenal pasti risiko hingga melaksanakan strategi pengecutan risiko yang berkesan, kami bekerjasama dengan anda secara rapat untuk membangunkan penyelesaian yang disesuaikan yang meminimumkan risiko pematuhan sambil mengoptimumkan prestasi perniagaan anda. Perkhidmatan komprehensif kami meliputi seluruh kitaran pengurusan risiko pematuhan dengan pendekatan yang menyeluruh. Pada akhirnya, objektif kami adalah untuk menjadikan pematuhan sebagai sebahagian penting dalam budaya korporat yang lebih luas yang berasaskan integriti, bukannya melihatnya sebagai tanggungjawab yang membebankan secara terasing. Kami ingin membantu pelanggan kami memahami bahawa mengikut peraturan dan undang-undang bukan hanya tentang mengelakkan masalah dengan undang-undang. Ia dapat membantu perniagaan mereka berkembang dalam jangka masa panjang.

Servis- Servis kami seperti berikut: -

Pertanyaan? Sila Hubungi Peguam Kami

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :