Kami menyediakan bimbingan undang-undang dan sokongan dalam menyusun Perjanjian Operasi & Penyelenggaraan. Perjanjian ini mengawal hubungan antara pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus operasi dan penyelenggaraan sesuatu entiti atau projek. Kami membantu merumuskan terma dan syarat yang meliputi tugas-tugas, tanggungjawab, jadual kerja, penyelenggaraan, dan obligasi pihak yang terlibat. Matlamat kami adalah memastikan operasi yang lancar dan penyelenggaraan yang berkesan.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :