Pengumpulan modal merujuk kepada proses mengumpulkan dana atau modal untuk menyokong pertumbuhan perniagaan, operasi, atau projek tertentu. Kami menawarkan bimbingan undang-undang dan sokongan kepada perniagaan yang ingin mengumpulkan modal seperti berikut: –

  • Pilihan pengumpulan modal: Kami memberi nasihat kepada perniagaan mengenai pelbagai pilihan pengumpulan modal yang tersedia kepada pelanggan. Ini mungkin termasuk pembiayaan ekuiti, di mana pegangan hakmilik dalam syarikat ditawarkan kepada pelabur sebagai pertukaran modal. Pembiayaan hutang melibatkan pinjaman dana daripada pemberi pinjaman dan pembayaran balik dengan faedah/keuntungan dalam tempoh tertentu. Model hibrid menggabungkan elemen pembiayaan ekuiti dan hutang. Kami akan membantu perniagaan menilai pilihan ini berdasarkan keperluan khusus mereka, toleransi risiko, dan keadaan kewangan.
  • Dokumentasi undang-undang: Apabila mengumpulkan modal, dokumen undang-undang adalah penting untuk mengesahkan perjanjian antara perniagaan dan pelabur atau pemberi pinjaman. Firma ini membantu menyediakan dokumen-dokumen ini, seperti lembaran terma, perjanjian langganan, perjanjian pinjaman, surat perjanjian, dan kontrak-kontrak yang berkaitan. Dokumen-dokumen ini menggariskan terma, syarat, dan hak pihak yang terlibat, termasuk jumlah pelaburan, struktur pemilikan, terma pembayaran balik, dan sebarang peruntukan tambahan.
  • Perundingan: Firma ini memainkan peranan penting dalam perundingan terma dan syarat pengumpulan modal. Kami membantu entrepeneur untuk mengenal pasti dan menangani masalah utama, melindungi kepentingan syarikat, dan mencapai perjanjian yang saling menguntungkan dengan pelabur atau pemberi pinjaman berpotensi. Ini melibatkan perbincangan tentang penilaian, pencairan kepentingan ekuiti, kadar faedah, perjanjian, dan aspek-aspek lain dalam pengaturan pembiayaan.
  • Pematuhan dengan peraturan keselamatan sekuriti: Pengumpulan modal sering melibatkan penawaran sekuriti, yang tunduk kepada keperluan peraturan tertentu untuk melindungi pelabur. Pasukan kami memastikan bahawa perniagaan mematuhi peraturan keselamatan sekuriti yang relevan, seperti mengemukakan penzahiran atau penyata pendaftaran yang diperlukan kepada badan pengawalseliaan yang berkenaan. Mereka membantu menavigasi kompleksiti undang-undang pengumpulan modal dan memastikan bahawa proses dilakukan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Matlamat kami adalah membantu perniagaan mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk menyokong rancangan pertumbuhan dan perluasan mereka. Dengan menyediakan bimbingan undang-undang dan sokongan sepanjang proses pengumpulan modal, kami membantu mengurangkan risiko undang-undang, melindungi kepentingan syarikat, dan membangun hubungan positif dengan pelabur atau pemberi pinjaman.

Sila ambil maklum bahawa strategi pengumpulan dana mungkin berbeza bergantung kepada industri perniagaan, peringkat pertumbuhan, dan keperluan khusus. Pasukan kami menyesuaikan nasihat dan perkhidmatannya untuk memenuhi keperluan unik dan matlamat setiap pelanggan, memastikan pematuhan dengan undang-undang dan peraturan yang relevan sambil mengoptimumkan peluang pengumpulan modal yang berjaya.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :