Kami membantu dalam penyediaan Perjanjian Perkhidmatan Pekerjaan. Perjanjian ini mengawal hubungan antara majikan dan pekerja, dengan menetapkan hak dan tanggungjawab setiap pihak, terma dan syarat perkhidmatan pekerjaan, gaji, jadual kerja, dan peruntukan penamatan. Kami memastikan pematuhan dengan undang-undang buruh yang relevan dan melindungi kepentingan kedua-dua pihak. Matlamat kami adalah untuk menyediakan panduan yang jelas dan saling menguntungkan bagi majikan dan pekerjaami membantu dalam menyusun Perjanjian Perkhidmatan. Perjanjian ini mengawal hubungan antara majikan dan pekerja, dengan menggariskan hak dan tanggungjawab setiap pihak, terma dan syarat perkhidmatan, gaji, jadual kerja, dan peruntukan penamatan. Kami memastikan pematuhan dengan undang-undang buruh yang relevan dan melindungi kepentingan kedua-dua pihak. Matlamat kami adalah untuk menyediakan panduan yang jelas dan saling menguntungkan bagi majikan dan pekerja.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :