Kami menyediakan bimbingan undang-undang dan sokongan dalam menubuhkan syarikat modal ventur. Kami membantu dalam proses pendaftaran dan organisasi syarikat modal ventur, termasuk menyediakan dokumen penting seperti perlembagaan syarikat, perjanjian pemegang saham, dan dasar pengurusan. Matlamat kami adalah membantu perniagaan mendapatkan sokongan kewangan dan kepakaran yang diperlukan daripada syarikat modal ventur.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :