Penyertaan ekuiti swasta merujuk kepada penglibatan firma ekuiti swasta atau pelabur dalam sebuah syarikat melalui pelaburan ekuiti. Aspek utama yang terlibat adalah:

  • Struktur pelaburan: Pasukan kami memberikan nasihat kepada perniagaan mengenai pelbagai struktur pelaburan yang tersedia dalam ruang ekuiti swasta. Pelaburan ekuiti swasta boleh mengambil pelbagai bentuk, seperti pelaburan langsung, pembelian bersandar, modal pertumbuhan, atau modal ventur. Firma ini membantu perniagaan menilai dan menentukan struktur pelaburan yang paling sesuai berdasarkan keperluan khusus mereka, rancangan pertumbuhan, dan tahap risiko yang boleh ditanggung.
  • Perundingan terma: Pelaburan ekuiti swasta melibatkan perundingan antara perniagaan dan pelabur atau firma ekuiti swasta. Kami memainkan peranan penting dalam memberi nasihat kepada perniagaan mengenai perundingan terma pelaburan, termasuk penilaian syarikat, jumlah dan waktu pelaburan, hak pemerintahan, strategi penjualan semula, dan peruntukan penting lain. Kami bertujuan untuk memastikan bahawa perniagaan mendapatkan perjanjian yang adil dan memastikan kepentingan perniagaan selaras dengan kepentingan pelabur ekuiti swasta.
  • Dokumentasi undang-undang: Setelah terma dipersetujui, dokumen undang-undang disediakan untuk memformalkan pelaburan ekuiti swasta. Pasukan kami membantu dalam penyediaan dan penyemakan dokumen undang-undang yang diperlukan, seperti perjanjian pelaburan, perjanjian pemegang saham, perjanjian pengurusan, dan sebarang kontrak yang berkaitan. Dokumen-dokumen ini merangkumi hak, tanggungjawab, dan perlindungan untuk kedua-dua perniagaan dan pelabur ekuiti swasta.
  • Pematuhan dengan peraturan sekuriti: Pelaburan ekuiti swasta tertakluk kepada peraturan sekuriti yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pelabur. Kami memastikan bahawa perniagaan mematuhi undang-undang dan peraturan sekuriti yang relevan, seperti mengemukakan penzahiran yang diperlukan, memperoleh kelulusan yang diperlukan, dan mematuhi obligasi pelaporan. Kami membantu menavigasi kerumitan undang-undang dan memastikan pematuhan sepanjang proses pelaburan ekuiti swasta.

Matlamat keseluruhan perkhidmatan kami adalah untuk membantu perniagaan mendapatkan pembiayaan ekuiti swasta dan menjalin hubungan yang berjaya dengan pelabur. Pelaburan ekuiti swasta dapat membawa sumber kewangan, kepakaran industri, dan bimbingan strategik kepada perniagaan, membolehkan mereka mempercepatkan pertumbuhan, mengejar pengambilalihan, atau mengoptimumkan operasi.

Penting untuk diingat bahawa penglibatan ekuiti swasta melibatkan pelbagai pertimbangan, termasuk pulangan pelabur yang diingini, potensi pertumbuhan perniagaan, dan keselarasan matlamat jangka panjang. Firma ini menyesuaikan nasihat dan perkhidmatannya untuk memenuhi keperluan dan objektif unik setiap pelanggan, memudahkan perkongsian ekuiti swasta yang berjaya sambil memastikan pematuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :