Perjanjian penyelesaian adalah seperti perjanjian khas yang membantu individu mengakhiri perbezaan pendapat atau pertikaian.
Apabila individu berada dalam pertikaian dan ingin mengelak daripada pergi ke mahkamah, kami campur tangan untuk membantu mereka mencapai perjanjian. Inilah bagaimana kami melakukannya:

  • Mencari Titik Perjanjian: Kami bermula dengan mencari perkara yang kedua-dua pihak boleh bersetuju. Ia seperti mencari minat atau idea bersama yang dapat membantu menjembatani jurang di antara mereka. Ini mencipta asas untuk mencari penyelesaian yang berfungsi untuk semua pihak yang terlibat.
  • Memudahkan Perundingan: Kami bertindak sebagai mediator atau fasilitator, membantu pihak-pihak berkomunikasi dan membincangkan kebimbangan mereka. Kami mendorong mereka untuk saling mendengar, memahami perspektif yang berbeza, dan bekerja untuk mencari penyelesaian. Ia seperti memiliki rakan neutral yang membantu kedua-dua pihak berbincang dan mencari titik perjanjian.
  • Merangka Terma-Terma yang Diterima Bersama: Setelah pihak-pihak berbincang dan memahami keperluan dan kebimbangan masing-masing, kami membantu mereka mencipta penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua-dua pihak. Penyelesaian ini kemudiannya dicatatkan dalam perjanjian penyelesaian. Ia seperti mencipta kontrak khas yang menggariskan apa yang semua pihak telah bersetuju untuk melakukan bagi menyelesaikan pertikaian.
  • Penyelesaian Adil dan Mesra: Matlamat kami adalah membantu pihak-pihak mencari penyelesaian yang adil dan mesra. Ini bermaksud kedua-dua pihak merasa berpuas hati dengan hasilnya dan boleh melangkah ke hadapan tanpa ada perasaan yang terluka. Kami bertujuan untuk mencipta perjanjian yang menghormati keperluan dan hak semua pihak.

Dengan mencapai perjanjian penyelesaian, pihak-pihak dapat mengelakkan masa, tekanan, dan kos untuk pergi ke mahkamah. Ia memberikan cara bagi mereka untuk mencari penyelesaian yang berfungsi untuk semua pihak yang terlibat dan membantu mereka mengakhiri pertikaian tersebut. Matlamat kami adalah memandu proses, menggalakkan pemahaman, dan memastikan bahawa penyelesaian itu adil dan munasabah untuk semua pihak sambil meminimumkan risiko undang-undang dan kos yang berkaitan dengan prosiding mahkamah formal.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :