Apabila pemilik perniagaan ingin bekerjasama antara satu sama lain, kami turut membantu mereka dalam menyusun perjanjian yang menggariskan butir-butir penting. Perjanjian ini menentukan perkara seperti sumbangan setiap syarikat kepada projek, pembahagian keuntungan, cara pengambilan keputusan, dan langkah-langkah jika salah satu syarikat ingin mengakhiri perkongsian.

Tujuan kami adalah memastikan perkongsian ini adil dan memberi faedah kepada semua pihak yang terlibat. Kami ingin mencipta rancangan yang jelas dan terdefinisi dengan baik agar semua orang mengetahui peranan dan tanggungjawab mereka, dan semua pihak dapat bekerjasama dengan lancar menuju kejayaan.

Secara keseluruhan, tujuan perjanjian usaha samasama adalah mencipta rangka kerja yang kukuh bagi kerjasama, meminimumkan kekeliruan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Ia memastikan setiap pihak mengetahui peranan mereka, peraturan interaksi, dan hasil yang diharapkan. Dengan menangani aspek penting ini, kami bertujuan untuk memudahkan perkongsian yang berjaya dan saling menguntungkan antara perniagaan.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :