Pembiayaan mezzanine adalah cara khas bagi syarikat untuk mendapatkan dana bagi pertumbuhan perniagaan mereka. Ia melibatkan kombinasi pinjaman wang dan memberikan sebahagian daripada syarikat sebagai ganti wang tersebut.

Apabila syarikat memerlukan dana untuk berkembang, kami menyediakan bimbingan undang-undang mengenai pembiayaan mezzanine. Inilah bagaimana kami melakukannya:

  • Menyusun Pelan Pembiayaan: Kami membantu syarikat merangka pelan untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Ia seperti mencipta peta jalan untuk proses pembiayaan. Ini termasuk menentukan jumlah wang yang dipinjam dan berapa banyak syarikat yang ditawarkan sebagai ganti wang tersebut.
  • Perundingan Terma dan Syarat: Kami bekerja dengan syarikat dan pelabur berpotensi untuk bersetuju mengenai terma dan syarat pembiayaan. Ia seperti membuat perjanjian yang adil bagi kedua-dua pihak. Ini termasuk perkara seperti berapa banyak faedah yang akan dibayar oleh syarikat atas pinjaman wang tersebut dan apa yang akan berlaku jika syarikat tidak dapat melunaskan pinjaman.
  • Menyediakan Dokumentasi Undang-Undang: Kami membantu menyediakan dokumen undang-undang yang diperlukan untuk memformalkan perjanjian pembiayaan. Ia seperti mencipta perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh semua pihak untuk menjadikan perjanjian tersebut sah. Ini membantu memastikan bahawa semua pihak memahami hak dan tanggungjawab mereka.
  • Pematuhan dengan Peraturan: Kami memastikan bahawa perjanjian pembiayaan mematuhi peraturan yang relevan yang ditetapkan oleh kerajaan atau pihak berkuasa kewangan. Ia seperti memastikan bahawa semua perkara dijalankan secara sah dan tidak ada masalah di kemudian hari.

Matlamat kami adalah membantu perniagaan mengakses modal yang diperlukan untuk berkembang. Pembiayaan mezzanine menyediakan pilihan alternatif bagi syarikat untuk mendapatkan dana dengan menggabungkan hutang dan ekuiti. Dengan menyusun pelan pembiayaan, berunding terma, menyediakan dokumen undang-undang, dan memastikan pematuhan, kami memudahkan proses mendapatkan modal yang diperlukan bagi pertumbuhan perniagaan.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :