Perjanjian pengedaran adalah seperti kontrak khas yang membantu perniagaan bekerjasama untuk menjual produk. Ia serupa dengan apabila syarikat menggaji seseorang untuk membantu mereka menjual barangan mereka di kawasan yang berbeza.

Apabila perniagaan ingin menjual produk mereka di tempat-tempat yang berbeza, kami campur tangan untuk membantu mereka mencipta perjanjian pengedaran. Inilah bagaimana kami melakukannya:

  • Menggariskan Hubungan Pengedaran: Perjanjian tersebut menetapkan peraturan dan harapan untuk perkongsian antara perniagaan dan pengedar. Ia seperti membuat rancangan yang jelas tentang bagaimana mereka akan bekerjasama untuk menjual produk. Ini termasuk menentukan hak, tanggungjawab, dan tanggungjawab kedua-dua pihak yang terlibat.
  • Menentukan Kawasan: Perjanjian akan menentukan kawasan-kawasan khusus di mana pengedar mempunyai hak untuk menjual produk. Ia seperti berkata, “Anda boleh menjual produk kami di bandar ini, dan seseorang yang lain boleh menjualnya di bandar yang berbeza.” Ini membantu mengelakkan konflik di antara pengedar dan memastikan bahawa setiap orang mempunyai kawasan sendiri untuk difokuskan.
  • Terma-Terma Penting Lain: Perjanjian akan termasuk butiran penting lain, seperti penetapan harga, terma pembayaran, kuantiti pesanan, sokongan pemasaran, dan sebarang sekatan atau keperluan yang perlu dipatuhi oleh pengedar. Ia seperti menyenaraikan semua syarat-syarat khusus dan panduan untuk proses pengedaran.

Peranan kami adalah membantu perniagaan dalam mencipta perjanjian pengedaran yang melindungi kepentingan mereka dan menjelaskan hubungan kerja dengan pengedar. Dengan menentukan hak, tanggungjawab, dan kawasan, kami membantu memastikan perkongsian yang lancar dan saling menguntungkan. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai panduan untuk kedua-dua pihak untuk diikuti, mempromosikan pengedaran dan penjualan yang berkesan bagi produk.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :