Pasukan kami mempunyai kemahiran dalam menasihati dan mewakili syarikat atau penghutang bagi isu-isu berkaitan pendedahan kepada risiko terhadap sebarang tanggungan atau liabiliti yang melibatkan prosiding insolvensi dan kebankrapan.

Walau apa pun keadaan atau situasi kewangan yang dihadapi, kami boleh membantu daripada segi undang-undang untuk apa-apa isu yang berkaitan dengan insolvensi dan kebankrapan sama ada anda adalah pihak Pemiutang atau Penghutang.

Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang kami tawarkan termasuk:-
i. Permohonan Adjukasi Kebankrapan
ii. Permohonan Pelepasan Kebankrapan Dan Permohonan Pasca Kebankrapan
iii. Petisyen Untuk Likuidasi Syarikat
iv. Lain-Lain Berkenaan Dengannya

Pertanyaan? Sila Hubungi Peguam Kami

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :
 

Bindangkuasa Mahkamah Sivil

Tuntutan Sivil/ Hutang1
Kebankrapan & Likuidasi Syarikat2
Perjanjian Jual /Beli / Pinjaman3
Komersial/ Korporat4
Rayuan Sivil5
Lain-Lain6

Bidangkuasa Mahkamah Syariah

Perceraian & Perkahwinan1
Wasiat, Faraid & Harta Pusaka2
Jenayah Syariah3
Rayuan Syariah4
Lain-Lain 5

Service details

Categories: