Perjanjian pemegang saham adalah seperti kontrak khas yang membantu individu yang memiliki saham dalam sebuah syarikat memahami hak dan tanggungjawab mereka.
Apabila seseorang menjadi pemegang saham dalam syarikat, kami turut serta membantu mereka dalam menyediakan perjanjian pemegang saham. Berikut adalah bagaimana kami melakukannya:

  • Menggariskan Hak dan Tanggungjawab: Perjanjian ini menetapkan apa yang pemegang saham boleh dan tidak boleh lakukan dalam syarikat. Ia seperti membuat senarai peraturan yang semua orang bersetuju untuk dipatuhi. Ini termasuk perkara seperti berapa banyak pemilikan setiap pemegang saham, keputusan apa yang mereka boleh undi, dan apa yang perlu mereka lakukan untuk memenuhi tanggungjawab mereka.
  • Pemilikan Saham: Perjanjian ini menetapkan siapa yang memiliki berapa banyak saham dalam syarikat. Ini membantu menentukan bahagian dan pengaruh setiap pemegang saham dalam syarikat.
  • Hak Mengundi: Perjanjian ini menjelaskan bagaimana keputusan akan dibuat dalam syarikat dan siapa yang berhak untuk mengundi dalam perkara tertentu. Ia seperti menentukan bahwa semua orang berhak untuk memberikan undi dalam keputusan besar, tetapi hanya pemegang saham tertentu yang dapat memberikan undi dalam perkara yang lebih kecil. Ini memastikan bahawa keputusan penting dibuat secara kolektif dan pemegang saham memiliki suara dalam arah syarikat.
  • Pembahagian Dividen: Jika syarikat mendapatkan keuntungan, perjanjian ini menjelaskan bagaimana keuntungan tersebut akan dibahagikan di kalangan pemegang saham. Ini membantu memastikan bahawa setiap orang mendapatkan bagian yang adil dari kejayaan syarikat.
  • Mekanisme Penyelesaian Pertikaian: Kadang-kadang, pertikaian mungkin timbul di antara pemegang saham. Perjanjian ini termasuk cara untuk menyelesaikan konflik ini, seperti mediasi atau arbitrasi.
  • Sekatan Pemindahan Saham: Perjanjian ini mungkin memiliki peraturan tentang bila dan bagaimana saham dapat dijual atau dipindahkan kepada orang lain. Ia seperti mengatakan, “Anda dapat menjual saham Anda, tetapi Anda perlu meminta izin kami terlebih dahulu.” Ini membantu melindungi stabiliti dan struktur pemilikan syarikat.

Objektif kami adalah untuk menyediakan perjanjian pemegang saham yang melindungi kepentingan semua pemegang saham dan memberikan penjelasan mengenai hak dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. Dengan menggariskan pemilikan, hak mengundi, pembagian dividen, penyelesaian pertikaian, dan sekatan pemindahan saham, kami membantu memastikan hubungan yang adil dan harmoni di antara pemegang saham. Perjanjian ini bertindak sebagai buku panduan yang dapat digunakan oleh semua pemilik saham, mendorong ketelusan dan kestabilan dalam syarikat.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :