Kami membantu dalam penyediaan Perjanjian Francais. Perjanjian ini menggariskan terma dan syarat yang mengawal hubungan antara pemberi francais (franchisor) dan penerima francais (franchisee). Kami memberikan nasihat mengenai hak dan tanggungjawab setiap pihak, royalti, perlindungan kawasan, sokongan perniagaan, dan penamatan perjanjian. Matlamat kami adalah melindungi kepentingan kedua-dua pihak dan memastikan kejelasan dalam hubungan francais.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :