i. Pelepasan Gadaian
ii. Pindahmilik
iii. Permohonan Kebenaran
iv. Penyediaaan Surat Kuasa Wakil
v. Surat Kuasa Amanah

Pertanyaan? Sila Hubungi Peguam Kami

Bindangkuasa Mahkamah Sivil

Tuntutan Sivil/ Hutang1
Kebankrapan & Likuidasi Syarikat2
Perjanjian Jual /Beli / Pinjaman3
Komersial/ Korporat4
Rayuan Sivil5
Lain-Lain6

Bidangkuasa Mahkamah Syariah

Perceraian & Perkahwinan1
Wasiat, Faraid & Harta Pusaka2
Jenayah Syariah3
Rayuan Syariah4
Lain-Lain 5

Service details

Categories: