Penggabungan dan Pengambilalihan Syarikat (M&A) adalah proses kompleks di mana dua syarikat menggabungkan operasi mereka atau satu syarikat mengambil alih syarikat lain. Ia boleh menjadi langkah strategik untuk mencapai pelbagai objektif seperti meluaskan jangkauan pasaran, memperoleh kelebihan bersaing, mempelbagaikan penawaran produk, atau mencapai sinergi kos.

Kami mempunyai pasukan yang berpengalaman dalam M&A yang menawarkan perkhidmatan untuk membantu perniagaan sepanjang keseluruhan proses. Berikut adalah butiran aktiviti utama yang terlibat:

  • Due Diligence: Langkah ini melibatkan melakukan analisis menyeluruh terhadap syarikat sasaran untuk menilai kesihatannya dari segi kewangan, operasi, aset, liabiliti, tindakan undang-undang, dan faktor-faktor yang berkaitan. Ia membantu syarikat yang mengambil alih memahami risiko, peluang, dan nilai keseluruhan perjanjian tersebut.
  • Perundingan terma dan syarat: Setelah due diligence selesai, perundingan berlangsung antara syarikat penerima dan syarikat sasaran. Ini melibatkan perbincangan mengenai harga pembelian, struktur pembayaran, pegangan pemilikan, struktur pengurusan, dan sebarang terma dan syarat lain dalam perjanjian tersebut. Matlamatnya adalah untuk mencapai persetujuan yang memuaskan kehendak kedua-dua belah pihak.
  • Menyediakan dokumen undang-undang: Setelah mencapai kata sepakat, dokumen undang-undang disediakan untuk mewujudkan penggabungan atau akuisisi tersebut. Ini mungkin termasuk perjanjian seperti perjanjian penggabungan, perjanjian pembelian, perjanjian pemegang saham, dan kontrak-kontrak lain yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini merangkumi terma, hak, dan tanggungjawab pihak yang terlibat.
  • Pematuhan peraturan: Urusan M&A tertakluk kepada pelbagai keperluan peraturan, seperti undang-undang anti-trust, peraturan sekuriti, dan peraturan industri khusus. Memastikan pematuhan terhadap peraturan-peraturan ini adalah penting untuk mengelakkan isu undang-undang dan memperoleh kelulusan atau kebenaran yang diperlukan daripada pihak berkuasa yang berkaitan.
  • Sepanjang proses tersebut, pasukan M&A bekerjasama rapat dengan pelanggan, memberikan nasihat, panduan, dan kepakaran untuk menavigasi kepelbagaian yang terlibat. Kami bertujuan untuk meminimumkan risiko yang berkaitan dengan urus niaga, menangani cabaran yang mungkin timbul, dan memaksimumkan nilai yang dapat diperoleh oleh pelanggan daripada penggabungan atau pengambilalihan tersebut.

Pertanyaan? Sila Hubungi Peguam Kami

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :