Perjanjian perlesenan adalah seperti memberikan seseorang kebenaran untuk menggunakan idea-idea istimewa atau benda-benda yang anda cipta. Ia seperti apabila anda membenarkan kawan anda meminjam mainan kegemaran anda untuk sementara waktu, tetapi dengan beberapa peraturan penting.

Apabila perniagaan memiliki sesuatu yang bernilai, seperti penemuan unik, tanda dagangan, atau karya kreatif, mereka mungkin ingin membenarkan orang lain menggunakannya. Di sinilah kami membantu mereka mencipta perjanjian perlesenan. Perjanjian ini menetapkan peraturan dan syarat-syarat mengenai bagaimana orang lain boleh menggunakan benda berharga mereka.

Inilah yang kami lakukan untuk membantu klien kami:

  • Perundingan dan Penyediaan: Kami berbincang dengan kedua-dua pihak yang terlibat dan membantu mereka bersetuju mengenai terma-terma lesen. Kemudian, kami menulis terma-tersebut dalam sebuah perjanjian formal supaya semua orang memahami dan bersetuju dengannya. Ia seperti membuat senarai yang jelas tentang apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan.
  • Hak Kepemilikan: Perjanjian ini menjelaskan siapa yang memiliki benda berharga yang dilisensikan. Ia memastikan bahawa pelanggan kami mengekalkan hak dan kawalan terhadap harta intelektual mereka. Ia seperti berkata, “Itu masih mainan saya, tetapi anda boleh bermain dengannya untuk sementara waktu.”
  • Pembayaran Royalti: Apabila seseorang menggunakan benda berharga pelanggan kami, biasanya mereka perlu membayarnya. Perjanjian perlesenan menyatakan berapa nilai bayaran, yang disebut royalti, yang perlu dibayar oleh orang yang menggunakannya dan bilakah mereka perlu membayarnya.
  • Mekanisme Penguatkuasaan: Jika seseorang tidak mematuhi peraturan perjanjian perlesenan, kami menyertakan langkah-langkah untuk melindungi pelanggan kami. Mekanisme ini memastikan bahawa pelanggan kami dapat mengambil tindakan jika seseorang menyalahgunakan benda berharga mereka. Ia seperti mempunyai orang dewasa yang boleh campur tangan dan memastikan peraturan dipatuhi.

Matlamat kami adalah membantu pelanggan kami melindungi idea-idea dan benda berharga mereka sambil memastikan bahawa kedua-dua pihak mendapat manfaat daripada perjanjian perlesenan. Kami ingin mencipta perjanjian yang adil dan jelas yang membolehkan pelanggan kami berkongsi benda istimewa mereka dengan orang lain sambil tetap mengawal dan mendapatkan pampasan daripada itu.

Send Us Inquiries/ Message/ Feedback :